رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

بیمه آتش سوزی غیر صنعتی

فروشگاه ها و مراکز تجاری، اداری، تفریحی را چگونه بیمه کنیم؟

سرمایه های کسب و کارها در مراکز اداری، تجاری، فروشگاه ها، مدارس، مراکز تفریحی و ... همواره در معرض خطرات غیر قابل پیش بینی  همچنون سیل، زلزله، آتش سوزی، سرقت، صائقه، انفجار، شکست شیشه ها و ... می باشد، صاحبان کسب و کارها با داشتن بیمه آتش سوزی سایر بیمه های خود را از جمله بیمه بدنه و شخص ثالث اتومبیل استفاده نمائید.

جهت استفاده از این بیمه نامه، یکی از گزینه های زیر را کلیک فرمائید.

بالا
Supportscreen tag