رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمان

امروزه یکی از مشاغل پر هزینه و همچنین پر ریسک ساخت و ساز ساختمان است. سالانه چند نفر از کارگرها و مهندسین ناظر و ... که در این ساختمان ها به صورت قراردادی و روزمره کار می کنند دچار حادثه و نقص عضو می شوند؟

آیا کارفرما یا پیمانکار ساختمان توان پرداخت چنین خسارت هایی را دارند؟

بهترین کار برای جبران این خسارت های غیرقابل پیش بینی تهیه بیمه نامه مسؤلیت کارفرما در قبال کارکنان است.

بالا
Supportscreen tag