رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

بیمه باربری صادرات واردات

ممکنه شما کالایی را از یک کشور خارجی خریداری کرده و باید داخل کشور به دست شما برسد در طول مسیر با هر وسیله ای که حمل شود ممکن است دستخوش اتفاقاتی شود که کالا را از بین ببرد. در اینجور موارد شما می توانید بیمه نامه باربری وارداتی تهیه  کنید و دیگر نگران این اتفاق ها نباشید و حتی ممکن است عکس این قضیه اتفاق بیفتد، یعنی شما کالایی را از داخل کشور به مقصد خارج از کشور ارسال کنید که شما می توانید برای اطمینان خاطر بیمه باربری صادراتی تهیه کنید.

بالا
Supportscreen tag