رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

بیمه باربری داخلی

اگر شما شخصا بخواهید کالایی را با خودروی شخصی خود از شهری به شهر دیگر منتقل کنید و نگران از بین رفتن کالا در بین مسیرها باشید، می توانید با تهیه بارنامه آن را بیمه کنید و از محل مبدا تا مقصد ارزش محموله خود را تحت پوشش بیمه باربری داخلی قرار دهید.

بالا
Supportscreen tag