رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

بیمه تمام خطر نصب

اگر در دوره احداث پروژه ساختمانی و یا عمرانی هستید که در این مرحله ارزش مصالح بیشتر از ارزش تاسیسات است، الزاماَ با تهیه بیمه نامه تمام خطر نصب برای جبران خسارت احتمالی به سرمایه پروژه اقدام می کنید و تا زمانی که پروژه ادامه داشته باشد بیمه نامه هم اعتبار دارد.

بالا
Supportscreen tag