رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

بیمه تمام خطر پیمانکاران

شما به عنوان پیمانکار و یا کارفرما پروژه های عمرانی و یا ساختمانی رو شروع کردین و احتمال اینکه عوامل طبیعی و انسانی موجب بروز خسارت هایی به این پروژه گردد و شما را متضرر کند. شما می توانید با تهیه بیمه نامه مهندسی تمام خطر پیمانکاری تمام خطرات طبیعی از قبیل سیل و زلزله و طوفان و ... همچنین خطرات غیرطبیعی وارد شده به سرمایه پروژه و همچنین خسارت های مالی و جانی وارد بر اشخاص ثالث را به شرکت بیمه منتقل کنید.

بالا
Supportscreen tag