رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

بیمه حوادث انفرادی

بیمه حوادث انفرادی

آیا در محیط کار شما، احتمال وقوع حوادث زیاد است؟

اغلب حوادث منجر به جرح یا فوت در محیط های کار، ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی و یا خرابی دستگاه ها و ابزار های کار است، این عوامل قابل مدیریت هستند ولی هرگز صفر نخواهند شد، پس بهتر است با داشتن بیمه حوادث انفرادی شرکت بیمه سامان، برای حفظ آینده ای روشن حتی پس از بروز حادثه خود را ایمن کنیم.

جهت استفاده از بیمه حوادث انفرادی، یکی از گزینه های زیر را کلیک نمائید.

بالا
Supportscreen tag