رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

بیمه شکست ماشین آلات

ماشین آلاتی که در کارگاه ها و کارخانه ها نصب شده اند از قبیل توربین ها و ژنراتورها و ترانسفورماتورها و ... ، قاعدتاَ در معرض خطراتی هستند که به آنها خسارت وارد می کند و در حین کار موجب شکستگی و ... می شوند که کارفرما را متضرر و مسئول جبران خسارت می کند. با تهیه بیمه نامه مهندسی شکست ماشین آلات شرکت بیمه جایگزین کارفرما برای جبران خسارت می شود. 

بالا
Supportscreen tag