رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

بیمه عمر زمانی

مدیر محترم، چگونه می توانید حمایت های خود را از نیروی انسانی فعال در بخش های تولیدی صنعتی و ساختمانی بیشتر کنید؟

داشتن بیمه عمر و حوادث برای کلیه پرسنل فعال در بخش های اجرایی و عملیاتی، مانند مشاغل فعال در تولید، احداث و ساختمان، چتر حمایتی بیمه را در مقابل حوادث محیط کار، گسترانیده و مدیر یک مجموعه، صنعتی تولیدی و ساختمانی و بعضا برخی از خدمات فیزیکی که میدانند خطرات محیط کار هر لحظه در کمین نشسته اند تا با غفلت کارکنان و عدم رعایت نکات ایمنی، حادثه ای را دامن زنند،از تدبیر و درایت خود بهره برده و با استفاده از بیمه عمر و حوادث شرکت بیمه سامان به نگرانی های خود پایان می بخشد.

لطفا جهت استفاده از بیمه عمر زمانی یکی از گزینه های زیر را کلیک بفرمائید.

بالا
Supportscreen tag