رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

بیمه عمر متصل به بورس

جذاب ترین سرمایه گذاری بلند مدت چیست؟

فرزندان خردسال امروز ، بزودی جامعه جوان ما را نشکیل خواهند داد، جواناای که جهت شروع یک زندگی امن و راحت نیاز به سرمایه خواهند داشت.پس د رحقیقت والدین آینده نگر با تدبیر امروز خود، آسایش و آرامش فردای فرزندان خود را خواهند ساخت.

بیمه عمر متصل به بورس شرکت بیمه سامان ،با سود های تضمینی قابل توجه و البته با سود های واقعی تحقق یافته (سود مشارکت ) بدلیل بهرهمندی بیمه گذار از سود های سهام در بورس اوراق بهادر با ارزش ترین سرمایه گذاری بلند مدت محسوب می گردد.

سرپرستان محترم خانواده ها که در مشاغل متعدد مغول به کار بوده و ارائه روند زندگی خود و افراد تحت تکفل آنها منوط به سلامتی و توانایی انجام کار و کسب درآمد می باشد ، با بیمه عمر سامان ، ضمن سرمایه گذاری بلند مدت ، خانواده ی خود را زیر چتر حمایت سامان قرار می دهند تا در صورت هر  گونه حادثه ، شالوده و امور زندگی پابرجا و ثابت باقی بماند .

لطفا برای کسب جزئیات بیشتر از شرایط و نحوه ی بیمه عمر متصل به بورس اینجا کلیک کنید.

 

بالا
Supportscreen tag