رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

بیمه عمر و تشکیل سرمایه طرح بیمه سامان

دریافت پوشش های فوت، از کارافتادگی، هزینه های پزشکی ناشی از حوادث و .... به همراه دسترسی به هر یک از صندوق های سرمایه گذاری با ریسک های کم، متوسط و زیاد در طرح بیمه عمر سامان، تدوین شده است .

بیمه عمر سامان با ارائه صندوق های متفاوت و قابل انتخاب که بازدهی های تضمینی و مشارکت متفاوت دارد، نحوه ی ریسک پذیری بیمه گذار محترم را به انتخاب او واگذار نموده است .

برای آسایش و راحتی خیال، سرپرست محترم خانواده که به اصطلاح نان آور خانواده محسوب می گردد، ضمن سرمایه گذاری بخشی از درآمد های خود در صندوق های سرمایه گذاری، خود را در قبال حوادث ناگوار بیمه می نماید تا در صورت عدم امکان کسب درآمد برای خانواده خود استمرار روند فعلی زندگی را تضمین نماید .

چکیده ای از مزایای بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان 

عملکرد سرمایه گذاری بیمه های عمر و تشکیل سرمایه سامان در 12 سال اخیر

دریافت بروشور بیمه عمر و سرمایه گذاری سامان

دریافت بیمه عمر متصل به واحد (یونیت لینک) سامان

دریافت بروشور امراض خاص سامان

دریافت بروشور بیمه عمر متصل به واحد (یونیت لینک)

 

                                                                                                جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.

 

بالا
Supportscreen tag