رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

بیمه مسافرتی

هر شخصی برای سفر خارجی خود ممکنه از ماه ها قبل برنامه ریزی داشته باشد و تدارکات سفر را فراهم کند.

آیا به این موضوع فکر کردین؟ اگر در سفر مریض شدین در کشوری که شاید هیچ اطلاعی از هزینه های درمانی ندارید و یا حتی بیمارستان ها و مراکز درمانی آن را نمی شناسید چگونه با این مسئله کنار خواهید آمد؟ 

عاقلانه ترین فکر این است بیمه نامه درمان مسافرتی را نیز که بسیار کم هزینه است تهیه کنیم و بهمراه خود داشته باشیم تا هیچ نگرانی در سفر نداشته باشیم. 

طرح های بیمه مسافرتی سامان

1-طرح 50،000 یورو بدون پوشش کرونا.

2-طرح 50،000 یورو با پوشش کرونا .

3- طرح 50.000یورو-همه کشورهای جهان با پوشش کرونا و آتش سوزی منزل مسکونی و شکست موبایل

4- طرح 30.000یورو-همه کشورهای جهان به جزآمریکا و کانادا-با پوشش کرونا

5- طرح 70,000 یوروتمام نقاط دنیا با پوشش کرونا و آتش سوزی منزل مسکونی و شکست موبایل

6- طرح 70،000 یورو تمام نقاط دنیا - با پوشش کرونا و هزینه های اورژانسی بیماری های از قبل موجود.

7- طرح دانشجویی ، سقف پوشش 70،000 یورو

پوشش ها

·         انتقال بیمه شده به نزدیکترین مرکز درمانی در اثر حادثه و یا بیماری، هماهنگیهای لازم در جهت انتقال بیمه شده به مرکز درمانی مجهز، استفاده از آمبولانس هوایی و یا بازگرداندن بیمه شده به ایران در صورت نیاز.

·         بازگرداندن جسد بیمه شده متوفی به ایران در صورت فوت وی درخارج از کشور

·         بازگشت یکی از اعضای بلافصل خانواده به کشور محل اقامت در صورت بستری شدن بیمه شده بیش از 10 روز

·         پرداخت هزینه رفت و برگشت یک نفر به درخواست بیمه شده از ایران به محل بستری در صورتیکه بیمه شده بیش از 10 روز متوالی در بیمارستان بستری باشد. (شامل بلیط رفت و برگشت و مخارج اقامت).

·         مشاوره حقوقی و پرداخت هزینه های دعاوی بیمه شده در صورتی که طبق قانون مدنی کشور مربوطه تحت پیگرد باشد.

·         راهنمایی و کمک رسانی به بیمه شده در صورت سرقت و یا مفقود شدن مدارک مسافرتی وی.

·         پرداخت هزینه های بازگشت کودکان زیر 15 سال بیمه شده به همراه یک سرپرست به ایران در صورت فوت یا بستری شدن بیمه شده.

·         ارسال پیام های فوری بیمه شده به فردی که توسط وی معرفی شده و همچنین ارائه نشانی مراکز درمانی، داروخانه ها، پزشکان به بیمه شده در خارج از کشور

·         پرداخت هزینه بازگشت غیر منتظره بیمه شده به دلیل مسائل حاد پزشکی و یا فوت بستگان درجه اول و بلافصل در صورتیکه نتواند از بلیط اصلی برای بازگشت استفاده نماید. بستگان درجه اول:پدر و مادر ،خواهر و برادر. بستگان بلافصل : همسر و فرزندان.

·         ارسال دارو های ضروری با تائید پرشکی به کشوری که بیمه شده درآن بستری می باشد.

·         تأخیر در ورود بار همراه بیمه شده: درصورتی که بار همراه بيمه شده ثبت شده باشد، هزینه ملزومات اضطراری شامل البسه و لوازم بهداشتی ضروری تا زمان بازگرداندن بار به دلیل تأخیر در ورود بار همراه وی را مشروط به آنکه شرکت هواپیمایی مربوطه عضو یاتا باشد پس از گذشت حداقل 6 ساعت تاخیر، حداکثر تا سقف مندرج در بیمه نامه پرداخت می گردد . در کلیه موارد، اسناد موید وقوع تاخیر که به تایید شرکت هواپیمایی رسیده باشد و نيز اصل صورتحساب هاي خريد باید منضم به درخواست خسارت بیمه شده باشد.

·         فقدان بار تحویلی به هواپیما. در صورت فقدان بار توسط شرکت هواپیمایی حامل، ما به التفاوت خسارت پرداخت شده توسط حامل و خسارت واقعی مطابق مستندات تا سقف مندرج در بیمه نامه برای مجموعه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما، پرداخت میگردد.

·         یافتن بار و ارسال بار و ملزومات شخصی

·         پرداخت هزینه هایی که در صورت تأخیر هواپیما متوجه بیمه گذار خواهد بود (اقامت در هتل، صرف غذا) با ارائه اصل صورتحساب و تائیدیه شرکت هواپیمایی

·         ارسال پول نقد (به شرط آنکه بیمه شده در طول سفر خود به خارج از کشور محل اقامت در نتیجه سرقت، مفقود شدن بار، بیماری و یا حادثه ، پول نقد خود را از دست بدهد و نیز مبلغ مورد درخواست بیمه شده ابتدا در ایران بصورت نقد نزد شرکت رسمی بیمه سامان سپرده گذاشته شود.

·         ارسال وجه الضمان (مشروط به اینکه مبلغ مورد درخواست بیمه شده ابتدا در ایران بصورت نقد نزد شرکت رسمی بیمه سامان سپرده گذاشته شود).

·         جبران هزینه های پزشکی ناشی از بیماری کووید19( کرونا ویروس) در مقصد. در صورت مثبت بودن تست pcr برای دریافت این پوشش، هزینه اولین تست تحت پوشش می باشد. برای دریافت این پوشش داشتن کارت واکسن (به شرطی که از از زمان تزریق دوز دوم 2هفته گذشته باشد) و یا انجام تست پی سی ار 72 ساعت قبل از خروج از کشور یا در بدو ورود در کشور مقصد الزامی است. بدیهی است در صورت مثبت بودن تست قبل از سفر, پوشش فوق خارج از تعهدات بیمه گر می باشد. در صورت نداشتن کارت واکسن معتبر با شرایط اعلامی و یا عدم انجام تست پی سی آر دوره انتظار 14 روزه از زمان خروج از کشور شامل این پوشش می باشد.

 

·         پرداخت هزینه بستری شدن در بیمارستان و معالجات پزشکی ، به استثناء هزینه های زیبایی.

 فرانشیز: 25 یورو بجز موارد اورژانسی و ناشی از حادثه و یا بستری شدن در بیمارستان بیش از 24 ساعت (همراه با پوشش شرایط حاد بیماری های سابقه دار، بدین معنی که در صورت بوجود آمدن شرایط مذکور و به خطر افتادن حیات بیمه شده ، شرکت بیمه هزینه های اورژانس بیمار را تا زمان رسیدن به شرایط پایدار تحت پوشش قرار می دهد ، لازم به ذکر است این پوشش در طرح های بلند مدت نهایتاً تا 92 روز طی سفر متوالی قابل ارائه خواهد بود).

 

·         جبران هزینه اقامت در هتل ناشی از قرنطینه به دلیل بیماری کووید19 ( کرونا ویروس) در مقصد و در طول مدت سفر . برای دریافت این پوشش همراه داشتن تست پی سی آر مثبت الزامی است ، همچنین در صورتی که طبق قوانین کشور مقصد الزام به قرنطینه در بدو ورود به صورت کلی و برای تمامی مسافران از کشوری خاص یا شرکت هواپیمایی خاص وجود داشته باشد ، پوشش فوق خارج از تعهدات بیمه گر می باشد.

 

 

 

مدت اعتبار بیمه مسافرتی

مدت زمان پوشش بیمه مسافرتی از زمانی آغاز می‌شود که مهر خروج بر پاسپورت شما درج شود . از این زمان به مدتی  معین که در هنگام صدور مشخص کرده اید می توانید از پوشش های بیمه مسافرتی استفاده بفرمایید.

از تاریخ صدور بیمه نامه مسافرتی تا 6 ماه فرصت خروج از کشور را خواهید داشت در غیر این صورت بیمه نامه مسافرتی شما ابطال خواهد شد.

بالا
Supportscreen tag