رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

بیمه موبایل و تجهیزات الکترونیکی

 

گوشی گران قیمت میخری اما بیمه اش نمیکینی؟!!!

اگر سرقت شد چی؟ اگر از دستت افتاد و شکست چی؟ اگر دچار آب دیدگی شد چی؟ اگر نوسان برق باعث شد گوشی بسوزه چی؟ 

به ازای هر میلیون فقط 25 هزار تومان پرداخت می کنید و نگرانی خود را بابت این اتفاق ها به ما واگذار می کنید.

فقط کافیه اینجا کلیک کنید و از کد تخفیف k22430  استفاده کنید.

لینک بیمه موبایل آنلاین

خطرات تحت پوشش:

شامل آبدیدگی، نم زدگی، نوسانات برق، القاء الکتریکی، ضربه خوردگی، شکست، آتش سوزی، انفجار، سیل و طوفان، سرقت با شکست حرز فقط از منزل، محل کار و خودرو براین اساس در مقطع اعلام خسارت بیمه گذار موظف به ارائه تائیدیه کتبی مراجع انتظامی و قضایی مبنی بر احراز شرایط شکست حرز( مشهود بودن آثار سرقت از قبیل شکست شیشه، قفل و درب) خواهد بود. درغیراینصورت بیمه گر در قبال خسارت مربوطه تعهدی نخواهد داشت.

تعهدات بیمه گر:

خدمات بیمه ای و مسئولیت بیمه گر در قبال خسارات وارده به تجهیزات و دستگاههای بیمه شده تحت این بیمه نامه به موارد ذیل محدود بوده و شامل حالتی دیگر نخواهد بود.

1- جبران هزینه های تحمیل شده به بیمه گذار جهت تعمیر دستگاه آسیب دیده شامل هزینه تامین قطعات لازمه و هزینه دستمزد مرکز تعمیرات، بیمه گر در دوره تسری بیمه نامه فوق، صرفا یک نوبت بابت هزینه تعمیرات انجام شده خسارت پرداخت خواهد نمود.

2- بیمه گر در دوره تسری بیمه نامه فوق، صرفا یک نوبت بابت هزینه تعمیرات انجام شده خسارت پرداخت خواهد نمود.

3- جبران خسارت کلی(Total Loss) تجهیزاتی که مطابق نظر رسمی مراکز تخصصی و معتبر خدمات فنی تجهیزات الکترونیک شرکت بیمه سامان، قابل تعمیر نمی باشند.

فرانشیزها:

فرانشیز خسارت جزئی(تعویض قطعه و تعمیرات): 20درصد و حداقل 1،000،000 ریال می باشد.

فرانشیز خسارت جزئی تاچ و ال سی دی (تعویض قطعه و تعمیرات): 40 درصد و حداقل 2،000،000 ریال می باشد.

فرانشیز خسارت کلی(غیرقابل تعمیر- Total Loss): 30درصد قیمت روز دستگاه (در مقطع وقوع حادثه) یا قیمت مندرج در بیمه نامه، هر کدام کمتر باشد.

فرانشیز خسارت سرقت با شکست حرز: 40 درصد قیمت روز دستگاه (در مقطع وقوع حادثه) یا قیمت مندرج در بیمه نامه، هر کدام کمتر باشد.

 

بالا
Supportscreen tag