رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

آیا کرونا پایان یافته است؟

در بسیاری از کشورهای پیشرو در زمینه تزریق واکسیناسیون ،همچنان افراد مبتلا به ویروس کرونا مشاهده می شود که به دلیل حذف محدودیتها ی سابق ، انتقال این ویروس از طریق گردشگران بین کشور ها و تجمع های عمومی مانند مسابقات ، جشنواره ها و فستیوال ها شرایط انتقال ویروس را فراهم نموده است.

بیمه سامان از سال 1399 با طراحی و ارائه بیمه نامه کرونا ، پوشش های فوت در اثر کرونا ،هزینه های دارو و هزینه های بستری در بیمارستان بر اثر کرونا را با پرداخت هزینه ی اندکی برا ی مدت یکسال درنظر گرفته است.

بیمه کرونا با توجه به پرداخت مبلغ ناچیز حق بیمه ، یک حمایت و پشتوانه قابل توجه برای مشاغل آزاد، دانش آموزان و دانشجویان محسوب می گردد.

 

بالا
Supportscreen tag