رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

فرم بیمه حوادث خانواده

پیشنهاد بیمه حوادث خانواده

 • مشخصات بیمه گذار

 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • موضوع بیمه


  کلیه حوادث در تمام شبانه روز در داخل و خارج کشور طبق شرایط عمومی بیمه نامه حوادث مورد عمل بیمه گر .

  تعهدات بیمه سامان

  الف: جبران غرامت فوت و نقص عضو دایم(کلی و جزئی) ناشی از حوادث مشمول بیمه برای هر یک از اعضای خانواده حداکثر تا مبلغ ده میلیون ریال.
  ب: جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه برای کل اعضای خانواده حداکثر تا مبلغ یک میلیون ریال.
  ج:حق بیمه سالانه هر نفر (سرپرست خانواده و هر یک از اعضای خانواده )بالغ بر 13/800 ریال می باشد.
  در صورت تمایل به دریافت پوشش بیشتر (حداکثر پنج برابر) پوشش مورد نظر را در جدول زیر مشخص فرمائید.
 • نام ونام خانوادگینام پدرکدملیشماره شناسنامهمحل صدورتاریخ تولدنسبتشغل 
 • حداکثر سن بیمه شدگان در این بیمه نامه 75 سال می باشد.
 • چنانچه پاسخ مثبت است نوع نقص عضو و درصد آن بر اساس نظریه ی پزشک معالج اعلام بفرمائید
 • پس از ارسال فرم، منتظر تماس کارشناسان ما باشید.

بالا
Supportscreen tag