رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

فرم بیمه کرونا

فرم پیشنهاد بیمه حوادث انفرادی با پوشش کروناویروس

 • مشخصات بیمه شده

 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • مشخصات بیمه


 • سقف تعهدات طرح ها و پوشش ها

  پوشش ها/ سقف تعهدات (ریال) پریمیوم پلاتین پریمیوم طلایی پلاتین طلایی نقره ای برنزی
  سرمایه فوت ، نقص عضو و از کار افتادگی ناشی از حادثه 10,000,000,000 5,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 700,000,000 500,000,000
  هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه 1,000,000,000 500,000,000 200,000,000 100,000,000 70,000,000 50,000,000
  غرامت روزانه بستری بیمارستانی (یک ماه ) 10,000,000 4,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,000,000

  حق بیمه طرح ها و مدت بیمه نامه ( بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)
  *برای سنین 5 تا 75 سال    * پرداخت حق بیمه به صورت یکجا    * حق بیمه بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده
  * کلیه پوشش های این بیمه نامه علاوه بر موارد حادثی ، بیماری کرونا ویروس را نیز تحت پوشش قرار می دهد .
  * دوره انتظار پوشش فوت در اثر بیماری کرونا ویروس COVID19 در این بیمه نامه 14 روز از تاریخ صدور آن می باشد. شایان ذکر است دوره انتظار ، زمانی است که در طول آن بیمه گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.

  استفاده کنندگان


  استفاده کنندگان از منافع بیمه نامه در صورت فوت بیمه شده : بیمه شده
 • مدت بیمه نامه / حق بیمه (ریال) پریمیوم پلاتین پریمیوم طلاتین پلاتین طلایی نقره ای برنزی
  365 روزه 30,900,000 15,320,000 6,440,000 3,480,000 2,501,000 1,675,000
  180روزه - - 4,652,900 2,514,300 1,806,973 1,210,187
  90روزه - - 2,576,000 1,392,000 1,000,400 670,000
  نام و نام خانوادگیشماره شناسنامهمحل صدورکد ملیتاریخ تولدنام پدرنسبت با بیمه شدهدرصد سهم 

بالا
Supportscreen tag