رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

پیشنهاد بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

 • مشخصات بیمه گذار

 • مشخصات مورد بیمه

 • نوع سازه

 • پوشش اصلی بیمه نامه شامل خطرات آتش سوزی ، صاعقه و انفجار میباشد.لطفا پوشش های اصلی مورد درخواست را مشخص فرمائید.

  پوشش خطرات تبعی

 • سقوط هواپیما(فاصله محل مورد بیمه تا فرودگاه کیلومتر
 • با سرمایه
 • سرمایه
 • با سرمایه(با ارائه لیست ارزش تفکیکی)
 • با سرمایه
 • با سرمایه

 • شرح کلی اموال پیشنهاد شده برای بیمه با ذکر ارزش واقعی


 • موارد صنعتی

 •      شرح کلی اموال مورد بیمه
 • ارزش واقعی مورد بیمه (سرمایه) به ریال
 • ارزش واقعی مورد بیمه (سرمایه) به ریال
 • ارزش واقعی مورد بیمه (سرمایه) به ریال
 • ارزش واقعی مورد بیمه (سرمایه) به ریال
 • ارزش واقعی مورد بیمه (سرمایه) به ریال
 • ارزش واقعی مورد بیمه (سرمایه) به ریال
 • موارد غیر صنعتی و مسکونی
 •    
 • شرح کلی اموال مورد بیمه
 • ارزش واقعی مورد بیمه (سرمایه) به ریال
 • ارزش واقعی مورد بیمه (سرمایه) به ریال
 • ارزش واقعی مورد بیمه (سرمایه) به ریال
 • ارزش واقعی مورد بیمه (سرمایه) به ریال
 • ارزش واقعی مورد بیمه (سرمایه) به ریال
 • ریال
 • ماده 10 قانون بیمه :در صورتیکه مال به کمتر از قیمت وافعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

  توجه شود که مسکوکات ، پول اسناد اوراق بهادر فلزات قیمتی ، عتیقه جات ، برنامه ها ی نرم افزاری ، تابلوهای نفیس ، جواهرات و نسخ خطی تحت پوشش بیمه نخواهد بود مگر همراه با ارائه صورت مشخصات و ارزش گذاری که بیمه گر صراحتا با آنها موافقت نماید.
 • :
 • آیا محل مورد بیمه مجهز به تجهیزات زیر می باشد • بعد از ارسال فرم کارشناسان ما با شما تماس خواهد گرفت .

بالا
Supportscreen tag