رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

می خواهم تخفیف بگیرم

شما می توانید با معرفی دوستان و آشنایان خود جهت خرید بیمه از این سایت، با ازاء معرفی وثبت هر کاربر جدید مبلغ 10.000 تومان اعتبار دریافت نمائید و درصورت خرید بیمه نامه توسط فرد معرفی شده ، مطابق جدول ذیل، اعتبار بیشتر کسب نمائید تا هر زمان که قصد خرید بیمه نامه داشتید بمیزان اعتبار خود ، تخفیف دریافت نمائید.

معرفی هر کاربر جدید 10 هزار تومان اعتبار
با خرید هریک عدد  بیمه آفلاین توسط افراد معرفی شده بمیزان  10درصد کارمزد بیمه نامه خریداری شده به اعتبار شما افزوده می شود.
با خرید هریک عدد  بیمه آنلاین توسط افراد معرفی شده بمیزان 30 درصد کارمزد بیمه نامه خریداری شده به اعتبار شما افزوده می شود.

همچنین علاوه بر تخفیف دریافتی، سطح کاربری خود را ارتقاء دهید تا براساس امتیازات  سطح کاربری خود ، از مزایای متنوع از جمله تخفیف نامحدود تا 100 درصد در خرید انواع بیمه نامه ، مطابق جدول ذیل بهره مند شوید.

برای این کار کافیست ، با کد معرف خود دوستان و آشنایان خود را بعنوان کاربر جدید در این سایت عضو نمائید.

لطفا برای دریافت کد معرف اینجا را کلیک نمائید.                                         درخواست کد معرف

سطوح کاربری حد نصاب ارتقاء امتیازات ویژه هر سطح
سطح عادی معرفی و ثبت یک تا 29 کاربر جدید خرید بیمه نامه با تخفیف بمیزان اعتبار
سطح برنزی معرفی و ثبت  30 کاربر جدید 1.      خرید بیمه نامه با تخفیف بمیزان اعتبار

 

2.      50درصد تخفیف کارمزد بیمه نامه ثالث

سطح نقره ای معرفی و ثبت 50 کاربر جدید که حداقل 10 بیمه نامه خریداری نمایند. 1.      خرید بیمه نامه با تخفیف بمیزان اعتبار

 

2.      50درصد تخفیف کارمزد بیمه نامه ثالث کاربر

3.      50درصد تخفیف کارمزد بیمه نامه بدنه و آتش سوزی کاربر

سطح طلایی معرفی و ثبت 100 کاربر جدید که حداقل 30 بیمه نامه خریداری نمایند. 1.      خرید بیمه نامه با تخفیف بمیزان اعتبار

 

2.      100درصد تخفیف کارمزد بیمه نامه ثالث،  بدنه و آتش سوزی کاربر

3.      تقسیط 5 بیمه نامه به دلخواه کاربر

سطح ویژه معرفی بیش از 200 کاربر جدید که حداقل 50 بیمه نامه خریداری نمایند. علاوه بر کلیه امتیازات سطح طلایی، پرداخت نقدی 50 درصد کارمزد کلیه بیمه نامه های خریداری شده توسط افراد معرفی شده کاربر ویژه بصورت ماهیانه به حساب بانکی کاربر
بالا
Supportscreen tag